Σερρες

Η γκάιντα στην Ελλάδα - Σέρρες

 

Ο νομός Σερρών στην Κεντρική Μακεδονία είναι γνωστός για τις γκάιντες της Αλιστράτης και της Αγριανής.

undefined

                   
 

<< Go back to the previous page