Πεχλιβάνης Γιάννης

Γκάιντατζης: Πεχλιβάνης Γιάννης

Ημερομηνία: 20 Αυγούστου 2018

Τόπος: Λαγός, Ορεστιάδας, Θράκη

Καταγραφέας: Ουζούνης Αθανάσιος

Χαρακτηριστικά: HD 1080 24 fps

<< Go back to the previous page