Τσιλογιώργης Νικόλαος - 6 Ιουλίου 2011, Θεολόγος, Θάσος.

Νέα δημοσιοποίηση από τις καταγραφές γκαιντατζίδων που αρχίσανε το 2005 και συνεχίζονται ως σήμερα στο πλαίσιο της αυτοχρηματοδοτούμενης έρευνας πεδίου. 

Ο Τσιλιγιώρης Νίκος είναι ο τελευταίος γκαϊντατζής της Θάσου. Κατάγεται και κατοικεί στο Θεολόγο. Η καταγραφή αυτού του συρτού έγινε στις 6 Ιουνίου του 2011 στην ταβέρνα του κ. Ζωντανού στον Θεολόγο.

<< Go back to the previous page