Λαζαροσάββατο με το σχήμα Θρακόμελο, 31 Μαρτίου.

Η Θρακική εστία Δράμας διοργανώνει χοροεσπερίδα στην αίθουσα Όπερα στη Δράμα με το μουσικό σχήμα Θρακόμελο.

<< Go back to the previous page