Αναβίωση του εθίμου της Ρουμπάνας. 31 Μαρτίου, Καλοχώρι,Θεσσαλονίκη.

Ο σύλλογος Καλοχωριτών Ανατολικής και Βόρειας Θράκης αναβιώνουν το έθιμο της Ρουμπάνας στο κοινωτικό κατάστημα Καλοχωρίου. 31 Μαρτίου, Καλοχώρι,Θεσσαλονίκη.

Η φωτογραφία της ανάρτησης είναι από την αφίσσα του συλλόγου

<< Go back to the previous page