Υπηρεσίες

 

- μαθήματα γκάιντας δια ζώσης ή εξ αποστάσεως μέσω skype

- παρουσίαση οργάνου σε συλλόγους και σχολεία