Νέα δημοσιοποίηση από τις καταγραφές γκαιντατζίδων που αρχίσανε το 2005 και συνεχίζονται ως σήμερα [...]

Γκάιντατζης: Χαροκοπίδης Βαϊτσης

Γκάιντατζης: Πεχλιβάνης Γιάννης Ημερομηνία: 20 Αυγούστου 2018 Τόπος: Λαγός, Ορεστιάδας, Θράκη [...]